Confiden?ialitate

Prezentul document, politica de confidentialitate, este parte a ”Termenilor si Conditiilor” si reglementeaza modul in care SC LIDER COLECT SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.Lidermat.ro.
Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal in cursul desfasurarii activitatii noastre, este o preocupare majora a SC LIDER COLECT SRL. De aceea, ne propunem sa va oferim o experienta online sigura, cu respectarea dreptului la intimitate si la imagine.
Conform Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, SC LIDER COLECT SRL are obligatia de a prelucra date cu caracter personal, in conformitate cu principiile de prelucrare si numai pentru scopurile specificate mai jos precum si in conditii de securitate tehnica.

Principii de prelucrare
Principiile urmate de SC LIDER COLECT SRL pentru protectia utilizatorilor site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
1.  Datele cu caracter personal se colecteaza numai in scopuri specificate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate in alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
2.  Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si neexcesive in raport cu scopul pentru care sunt colectate si/ sau prelucrate ulterior.
3.  Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si, daca este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile rezonabile pentru stergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, avand in vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate in continuare.
4.  Datele cu caracter personal nu se pastreaza mai mult decat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
5.  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in conditii de securitate, asigurandu-se astfel un nivel de protectie impotriva accesului ilegal sau neautorizat, precum si in fata pierderii, distrugerii, deteriorarii acestora.
SC LIDER COLECT SRL va pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului in conformitate cu cerintele legale.
Astfel, pentru securitatea datelor si confidentialitatea informatiilor transmise prin intermediul conturilor create pe site, contul dumneavoastra este protejat de parola. SC LIDER COLECT SRL depune toate eforturile necesare si foloseste tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protectia si securitatea datelor pe care ni le furnizati prin intermediul acestui site.
In cazurile cerute de legislatie cu privire la incalcari ale securitatii datelor cu caracter personal, SC LIDER COLECT SRL va informa in mod corespunzator autoritatile competente si persoanele relevante.
Tipuri de date si scopuri de prelucrare
Datele cu caracter personal pe care le prelucram cu privire la utilizatorii site-ului nostru se refera, in special, la:
a)   date de identificare (ex.: nume, prenume, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail etc.),
b)   date referitoare la modul in care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile www.Lidermat.ro, incluzand si alte informatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.
c)   precum si orice alte informatii care deriva din acestea in urma prelucrarilor efectuate (ex.: istoric tranzactional, segmentarea clientelei in functie de diferite criterii).
d)   datele personale sunt colectate in mod direct de la dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari (completarea unui formular), al unui sondaj de opinie, apel telefonic in call center, concurs sau in cursul executarii unui contract (plasarea unei comenzi de produse si/sau servicii, istoricul de cumparaturi).

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii site-ului vor fi prelucrate in conformitate cu reglementarile mentionate anterior si vor fi utilizate de catre SC LIDER COLECT SRL in urmatoarele scopuri:
a)   prelucrarea si expedierea comenzilor de produse, precum si prestarea serviciilor comandate;
b)   informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon si prin mesaje transmise prin e-mail si SMS;
c)   facturarea produselor si serviciilor comandate;
d)   evaluarea produselor si serviciilor oferite;
e)   de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail (ex.: newsletter) si SMS cu privire la produse si servicii (inclusiv noile produse si servicii), promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate de catre www.Lidermat.ro, numai in masura in care persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;
f)    crearea sau analizarea de profiluri (ex.: utilizand informatiile din istoricul tranzactional, preferinte exprimate etc.) asupra utilizatorilor fie pentru imbunatatirea produselor/serviciilor, fie pentru a oferi o promovare personalizata/generala, pentru efectuarea de activitati de marketing direct,
g)   realizarea de activitati de marketing targetat in cadrul platformelor de social media (ex.: Facebook, Instagram etc.) si in cadrul motoarelor de cautare (ex.: Google);
h)   realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, precum si activitati de fidelizare a utilizatorilor, precum si realizarea de sondaje,
i)   efectuarea de studii de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului;
j)   prelucrarea si soluttionarea cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
k)   generarea de rapoarte/analize cu privire la activitatea business-ului www.Lidermat.ro, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational, precum si cu scopul de analiza performanta sau non-performanta business-ului,
l)   efectuarea unor activitati de colectare debite si/sau recuperare creante sau de gestionare (ex.: fie direct, fie prin terti contractori) unor astfel de activitati, cu privire la produsele detinute de catre utilizatori neplatitori,
m)   arhivarea documentelor care se incheie cu privire la relatia dintre dumneavoastra si SC LIDER COLECT SRL,
n)   solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri la care SC LIDER COLECT este parte.
o)   mentionam ca datele cu caracter personal sunt folosite de catre SC LIDER COLECT SRL, uneori, pentru o serie de scopuri secundare (ex.: arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate.

Astfel, SC LIDER COLECT SRL se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul site-ului, sa nu le comercializeze si sa nu le dezvaluie catre terte parti, cu exceptia situatiei in care se afla intre partenerii agreati in mod expres de catre SC LIDER COLECT SRL (spre exemplu comerciantii – furnizori de produse - inregistrati pe platforma, furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economica etc.). Intr-o asemenea situatie, SC LIDER COLECT SRL se va asigura ca partenerul colaborator, ales cu atentie, va indeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Temeiuri de prelucrare
Vom prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului intotdeauna avand la baza un temei legal, dupa cum impune legislatia. Mai precis prelucrarile efectuate de catre noi au la baza urmatoarele temeiuri:
1.   consimtamantul explicit oferit de catre utilizatori, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (ex.: in caz de marketing direct),
2.   executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte (ex.: furnizarea serviciilor de tip marketplace, prelucrarea si expedierea comenzilor de produse, furnizarea de servicii suport, notificari) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de incheiere a unui contract (ex.: prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa, cont bancar etc.,
3.   obligatie legala aflata in sarcina SC LIDER COLECT SRL (ex.: obligatii de raportare la autoritati). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt nume si prenume, adresa.
4.   interesului legitim al SC LIDER COLECT SRL (ex.: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care opereaza business-ul, efectuarea unor analize cu privire la portofoliul de utilizatori),

Terti colaboratori si aplicatii utilizate
Pentru a putea sa prestam serviciile nostre, colaboram cu o serie de parteneri terti, catre care transmitem datele dumneavoastra:
a.   Comerciantii de la care putem prelua anumite produse;
b.   S.C. TAKMATE SOLUTIONS S.R.L : furnizor de hosting pentru datele SC LIDER COLECT SRL;
c.   FedEX/PallEx/etc.: furnizori de servicii de curierat;
d.   aplicatia de transmitere emailuri;
e.   solutia de marketing automation, inclusiv trimitere newslettere;
f.   autoritati publice competente.

Perioada de stocare
In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi stocate de catre SC LIDER COLECT SRL, pentru perioada pentru care ai contul de marketplace activ.
In plus, datele incluse in facturile pe care le emitem ca urmare a comenzilor plasate, vor fi pastrate pe o perioada de 10 ani de la emiterea facturii.

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal
Aveti urmatoarele drepturi, ce pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:
A.   Dreptul de acces – puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre SC LIDER COLECT SRL, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare, SC LIDER COLECT SRL va elibera o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective realizate de SC LIDER COLECT SRL.
B.   Dreptul la rectificare - puteti obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare,
C.  Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), puteti obtine din partea SC LIDER COLECT SRL stergerea respectivelor date.
D.  Dreptul la restrictionarea prelucrarii– puteti obtine din partea SC LIDER COLECT SRL restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate.
E.   Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal – va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii (inclusiv crearii de profiluri) intemeiate pe interesul legitim al SC LIDER COLECT SRL sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita SC LIDER COLECT SRL.
F.   Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre SC LIDER COLECT SRL, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra.
G.  Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre SC LIDER COLECT SRL. Plangerea se va depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
H.  Dreptul de a va retrage consimtamantul – va puteti retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC LIDER COLECT SRL, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila,
I.    Puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datata si semnata, trimisa catre SC LIDER COLECT SRL  localitatea Constanta, Bulevardul Aurel Vlaicu 186, Constan?a 900330 tel. 0341 44 22 22 sau pe e-mail: office@lidermat.ro

Modificari ale Politicii de Confidentialitate

SC LIDER COLECT SRL isi rezerva dreptul de a revizui si actualiza aceasta Politica de Confidentialitate in orice moment. Informatiile suplimentare vor fi incluse in acest document actualizat, pe care il veti putea gasi in sectiunea cu acelasi nume din cadrul www.Lidermat.ro. Astfel, va rugam sa verificati sectiunea aferenta Politicii de Confidentialitate, atunci cand accesati site-ul, pentru ca este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita. La modificarea Politicii de Confidentialitate, SC LIDER COLECT SRL va transmite la adresa de e-mail mentionata in datele de contact ale contului dumneavoastra o alerta referitoare la aceasta modificare.
Daca aveti intrebari cu privire la informatiile cuprinse in aceasta pagina, va rugam sa ne scrieti la adresa office@lidermat.ro.