GDPR

SC LIDER COLECT SRL, cu sediul social in localitatea  localitatea Constanta, Bulevardul Aurel Vlaicu 186, Constanța 900330 tel. 0341 44 22 22, inregistrata la ORC sub nr. J13/2319/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 29219557, avand datele de contact precizate mai jos (numita in continuare si societatea), prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 si a celorlalte prevederi legale aplicabile in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.
Aceasta nota de informare descrie de ce si cum prelucram datele cu caracter personal si ofera informatii privind drepturile dumneavoastra. SC LIDER COLECT SRL actioneaza ca operator de date cu caracter personal.

Ne puteti contacta la:
Adresa:  localitatea Constanta, Bulevardul Aurel Vlaicu 186, Constanța 900330 tel. 0341 44 22 22
Site: https://lidermat.ro
Email: office@lidermat.ro
Telefon: 0341 44 22 22, 0771 508 508

A. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. CATEGORII DE DATE
Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia. Politica noastra este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar in aceste scopuri.
Datorita diversitatii serviciilor si/sau produselor pe care le oferim clientilor nostri, putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind in functie de tipul de serviciu, categoria de persoane vizate sau de scopul prelucrarii.
Principalele date / categorii de date prelucrate de LIDER COLECT SRL pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:
- Nume, prenume
- Date de contact si /sau livrare (numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc),
- Date aflate in actul de identitate, altele decat cele mai sus mentionate (precum CNP in anumite cazuri);
- Preferinte aflate in legatura cu tipurile de servicii si produse oferite de catre www.Lidermat.ro si/sau comercializate prin intermediul platformei (precum istoric de navigare, etc.), evaluarea produselor și serviciilor
- Date personale precum identificatorul online al clientilor nostri, date de geolocalizare, varsta, sex, etc. se pot prelucra aferent accesariisSite-ului si navigarii in platforma, LIDER COLECT SRL putand structura datele pe diverse categorii si criterii de interes, conform Politicii de Cookies (pentru mai multe informatii accesati https://www.Lidermat.ro/politica-cookie )
- Semnatura

B.      SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL SI, DACA ESTE CAZUL, DACA ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC
In general, colectam date personale de la clientii nostri. Putem primi date cu caracter personal sau acces la acestea si din partea clientilor si/sau partenerilor nostri persoane juridice (in legatura cu date apartinand reprezentantilor lor), de la alte firme, terte parti ori surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, prospectare pe site-uri de retele sociale sau conectare in platforma prin conturi create in diverse platforme sociale), etc.

C.      CE TIPURI DE PRELUCRARI DE DATE EFECTUEAZA SOCIETATEA NOASTRA?
Societatea noastra prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea
Va aducem la cunostinta despre existența la nivelul societatii a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. LIDER COLECT SRL creaza sau analizeaza profiluri utilizand datele cu caracter personal colectate in special prin intermediul platformei, precum istoricul de navigare, preferinte, evaluarea produselor si serviciilor efectuata de dvs. in site, segmentare clientela pe diverse criterii pentru imbunatatirea produselor/serviciilor noastre, pentru a va transmite comunicari personalizate si a va oferi informatii despre care apreciem ca sunt de interes pentru dvs. despre noi si/sau partenerii nostri, fara a lua decizii in baza acestei prelucrari care produc efecte juridice care va privesc sau va afecteza semnificativ. In masura in care acest tip de prelucrare va produce efecte juridice care va privesc ori va afectează în mod similar într-o masura semnificativa, LIDER COLECT SRL va comunica detalii suplimentare si va solicita consimtamantul dvs., cu exceptia situatiei in care prelucrarea se intemeiaza pe o alta conditie de legalitate prevazuta de legislatie in acest caz.

D.      SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
LIDER COLECT SRL prelucreaza date cu caracter personal in multiple scopuri, iar modalitatile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvaluirea, perioadele de pastrare, etc. pot fi diferite functie de fiecare scop.
Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise in aceasta nota de informare. In cazul in care LIDER COLECT SRL  va prelucra ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cele asupra carora ati fost deja informat si care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate initial / care v-au fost aduse la cunostinta, LIDER COLECT SRL  va furniza informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante.
Utilizam datele personale in principal in urmatoarele scopuri:
- Gestionarea relatiilor cu potentialii clienti, clientii si/sau partenerii nostri.
- Prestarea de servicii precum gestionarea comenzilor si livrarea de produse aflate in legatura cu activitatea LIDER COLECT SRL  de administrare a platformei/site-ului si alte activitati conexe (de genul informari privind status comanda, facturare servicii aferente livrarii, etc.).
- Prelucram datele cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale si angajamentelor asumate fata de dumneavoastra, inclusiv in sensul preluarii si gestionarii de solicitari sau reclamatii in legatura cu activitatea desfasurata in platforma.
- Realizarea de studii de piata, analize si rapoarte privind activitatea in cadrul platformei.
- Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica detectarea, investigarea si solutionarea amenintarilor de securitate.
- Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizarii la nivelul aplicatiilor informatice pe care le utilizam. Totodata putem efectua verificari privind persoanele fizice care actioneaza in calitate de reprezentanti ai unor clienti persoane juridice si desfasura activitati in vederea gestionarii si recuperarii eventualelor debite raportat in special la partenerii nostri.
- Oferim clientilor nostri informatii despre noi si/sau despre alte persoane juridice, inclusiv in legatura cu servicii si/sau produse ale acestora de tipul celor achizitionate de clientii nostri sau pentru care acestia si-au manifestat interesul de a le achizitiona, activitati de marketing si publicitate. In conformitate cu legea aplicabila, folosim detaliile de contact ale clientilor pentru a furniza direct sau indirect informatii despre care apreciem ca sunt de interes pentru acestia.
- In cazul vizitarii site-ului nostru, a paginilor noastre pe retele sociale sau conectarea in platforma prin conturile create de dvs. in diverse retele sociale, este posibil sa prelucram unele date personale precum identificatorul online al clientilor nostri, date de geolocalizare IP, varsta, sex, istoric de navigare, preferinte si comportament, evaluarea produselor si serviciilor, etc. in scopul identificarii nevoilor clientilor, fidelizarii acestora, transmiterii de comunicari personalizate si imbunatatirii livrarii produselor si prestarii serviciilor.
- Respectarea unor cerinte legale, cum ar fi cele de natura fiscala ori de arhivare
- Gestiune economico-financiara-administrativa
- Constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta
- Statistici interne

E.       TEMEIURILE JURIDICE SI CONDITIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZA PRELUCRARILE DE DATE
Temeiurile juridice ale prelucrarii au in vedere dispozitiile Regulamentului si actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul Romaniei, prevederile legislatiei aplicabile in domeniul de activitate al LIDER COLECT SRL, in special actelor normative ce guverneaza activitatea desfasurata de societatea noastra, Codul civil, Codul Fiscal si legislatia conexa din domeniul fiscal.
Prelucrarea se intemeiaza pe cel putin una dintre urmatoarele conditii de legalitate a prelucrarii:
- prelucrarea poate fi necesara in vederea incheierii raportului juridic / contractului cu dumneavoastra ori pentru executarea acestuia.
- prelucrarea poate fi necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine LIDER COLECT SRL (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal).
- prelucrarea poate fi necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare).
- prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de LIDER COLECT SRL sau de o parte terta, cum ar fi: administrarea activitatii noastre, gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, gestionarea relatiilor noastre cu potentialii clienti, clientii si /sau partenerii nostri, inclusiv dar fara a ne limita la transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, in conditiile legii
- prelucrarea poate fi bazata pe consimtamantul dumneavostra pentru ipotezele in care Regulamentul impune preluarea consimtamantului sau acesta nu se intemeiaza pe o alta conditie de legalitate

F.       CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?
Pastram datele personale prelucrate de noi doar atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), astfel:
- Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex. in cazul registrelor de contabilitate obligatorii si a  documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, etc.).
- Pe durata derularii contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care societatea poate intra in contact in desfasurarea raporturtului juridic.
- Pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care Societatea  ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti.
- Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii clienti /clientii (de exemplu pe durata existentei unui cont activ in platforma, in cazul clientilor care au creat cont), pentru prelucrarile in scopul transmiterii de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, comunicari comerciale, respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre dumneavoastra in acest sens.
- Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant.
- Timp de maxim 1 an pentru inregistrarile efectuate prin call-center.
- In orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastra de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Societate si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Societate, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste situatiile in care Societatea ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.
In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

G.      DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA
Societatea noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.
Dreptul de acces
Aveti dreptul de acces, respectiv de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate referitoare la transfer.
La solicitarea dumneavoastra, LIDER COLECT SRL furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii.

Dreptul la rectificarea datelor
Aveti dreptul de a obtine de la LIDER COLECT SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
Atunci cand este posibil sau necesar vom face corectii (dupa caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.
Dreptul la stergerea datelor
Aveti dreptul de a obtine din partea LIDER COLECT  SRL  stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:
a. - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
b. - va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
c. - va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de societate sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării in scopuri de marketing direct.
d. - datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
e. - datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine LIDER COLECT  SRL  in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta.
f. - alte situatii prevazute de regulament in masura in care sunt aplicabile.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri :
a. - Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite LIDER COLECT  SRL  sa verifice exactitatea datelor;
b. - Prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c. - Societatea  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
d. - V-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le-ati furnizat catre societate,  intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fara obstacole din partea LIDER COLECT  SRL, in cazul in care:
- prelucrarea se bazeaza pe consimtamant.
- prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la societate la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o parte terta
In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Societate sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, societatea nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs.  sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct
Atunci cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.
In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs., aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Dreptul de retragere a consimtamantul
Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa office@Lidermat.ro, ori ne puteti transmite o o cerere scrisa la sediul social al SC LIDER COLECT SRL, din localitatea Lumina, Soseaua Tulcei nr.139, judetul Constanta.
Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, societatea noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate.
In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informatiile vor fi furnizate de societatea noastra tot in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.
Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii). In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.
In ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

H.      DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE SAU O RECLAMATIE
Daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la office@Lidermat.ro
De asemenea puteti transmite/depune solicitarea dumneavoastra utilizand adresa:  localitatea Constanta, Bulevardul Aurel Vlaicu 186, Constanța 900330 tel. 0341 44 22 22.
Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care le primim.
De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP").

I.        DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
LIDER COLECT SRL  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principal si doar in masura in care acest lucru este necesar, catre urmatoarele categorii de entitati:
- autoritatile publice.
- parteneri comerciali (cum ar fi societati care comercializeaza produse si/sau servicii prin intermediul platformei noastre, etc.) in legatura cu bunurile sau serviciile achizitionate de clientii nostri.
- prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Societatii, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum furnizori de servicii de marketing, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale, prestatori de servicii de curierat, furnizor de procesare plăți prin card, etc.).
Daca Societatea transmite datele dvs cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urma standarde sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens.

J.        CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR PERSONALE
Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de un serviciile / produsele noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre SC LIDER COLECT SRL . Totusi, in masura in care ati optat sa accesati si sa utilizati platforma administrata de societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor, iar in lipsa detinerii de catre Societate a acestor date nu vom putea oferi unele / toate produsele sau serviciile noastre.
Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:
- societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia raportul juridic/contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra.
- societatea noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate fata de dvs.
Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra la office@lidermat.ro
Prin prezenta nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre LIDER COLECT SRL si am fost informat/a de catre Societate cu privire la drepturile pe care le confera reglementarile si legea romana privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.